Trilobit Org.y

Trilobití motiv ze serie patternových opakujících se vzorů.

Motiv je postaven na šestiúhelníkovém rastru (1), který jsem si navrhl coby základ. Rastr jsem dopracoval, rozvíjel, a protože byl zrovna podzim, tónoval jej do barev podzimního lesa (2).

 

cs_trilobit_orgy_coltcha_02

 

Myslím, že zrovna tou dobou jsem si pořídil první tablet wacom a rozhodl se, že oproti čisté vektorové konstrukci něco namaluju. Postupně tak začaly vznikat části (3,4), které nakonec vykrystalizovaly v jeden velký celek (5).

Trilobití motiv obsahuje spoustu titěrných detailů, které v důsledku vyniknou hlavně na velkém tisku.

Motiv je součástí spektra acidpaper.cz jako plakát i jako velkoplošný tisk A1 ve fotokvalitě. Lze jej tisknout ve fotokvalitě až do formátu 2 x 1,5 metru.